Zaloguj się

Pierwszy raz?

Koszyk 0

close

Twój koszyk

jest pusty

Twoje korzyści

2 lata gwarancji
arrow
dostawa gratis
arrow
dostawa od 24h
arrow
jakość premium
arrow

Filtruj

close

Menu

close

Rozmiary

close

Menu

Sortuj

close

Sortuj wg domyślnie

Ulubione 0

close

Brak ulubionych produktów

Twoje korzyści

2 lata gwarancji
arrow
dostawa gratis
arrow
dostawa od 24h
arrow
jakość premium
arrow
logo

Klienci

Zwroty i reklamacje

1.Ceny towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki towaru. O łącznej cenie, wraz z podatkami, towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach przesyłki Klient jest ponadto informowany w trakcie procedury składania Zamówienia.

 1. 1.Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą e -mailową [email protected]"
 2. 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Klient może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza lecz nie jest to obowiązkowe. ????Sklep dołącza także do faktury lub paragonu przykładowy formularz odstąpienia od umowy. W przypadku
 3. 3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. a)dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) - od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego egzemplarza towaru, partii lub części, albo polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  2. b)dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. 4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. 5.Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż udostępniany przez Sklep standardowy sposób dostawy, przekraczającego podstawowy koszt przesyłki określony w §5 pkt. 1 Regulaminu – tj. z wyjątkiem kosztów przekraczających podstawowe koszty wysyłki). Sklep dokonuje zwrotu płatności przelewem, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. 6.Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. 7.Klient ponosi następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy:
  1. a)Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu tzn. koszty odesłania towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”,
  2. b)Koszty dostawy towaru do Klienta przekraczające podstawowy koszt przesyłki. Jeżeli Klient przy zakupie towaru wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep tj. przekraczający podstawowy koszt przesyłki, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwraca jedynie najtańsze koszty wysyłki towaru do Klienta,
  3. c)Koszty dostawy towaru do Klienta w przypadku częściowych zwrotów (wybranych towarów z danego zamówienia).
 8. 8.Realizując obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta Sklep informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. a)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. b)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. c)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. d)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. e)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. f)w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Procedura reklamacji

 1. 1.Sklep oferuje tylko oryginalne produkty najwyższej jakości. Sklep sprzedaje artykuły fabrycznie nowe.
 2. 2.Sklep oferuje tylko oryginalne produkty najwyższej jakości. Sklep sprzedaje artykuły fabrycznie nowe.
 3. 3.Sklep oferuje tylko oryginalne produkty najwyższej jakości. Sklep sprzedaje artykuły fabrycznie nowe.
 4. 4.Sklep oferuje tylko oryginalne produkty najwyższej jakości. Sklep sprzedaje artykuły fabrycznie nowe.
  1. a)Zgłoszenie reklamacji (rękojmia) może zostać dokonane przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu email: [email protected]"
  2. b)Towar będący przedmiotem reklamacji prosimy odesłać lub osobiście dostarczyć na adres: Golden Gloves ADRES z dopiskiem „reklamacja”. Koszt dostarczenia do Sklepu reklamowanego na podstawie rękojmi towaru pokrywa Klient, z zastrzeżeniem, że w przypadku uznanej reklamacji, Sklep odsyła towar na własny koszt.
  3. c)Reklamacja powinna zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane Klienta (imię i nazwisko zamawiającego), wskazanie reklamowanego towaru oraz opis przedmiotu reklamacji wraz z opisem okoliczności i daty wystąpienia wady. Wskazane jest dołączenie do przesyłki dokumentu potwierdzającego, że reklamowany towar został zakupiony w Sklepie, w określonej dacie zakupu, w szczególności paragonu lub faktury potwierdzających zakup wadliwego towaru albo potwierdzenia zapłaty za zakupiony towar.
  4. d)Reklamacje zawierające pełne dane niezbędne do ich rozpatrzenia, będą rozpatrywane przez Sklep w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację w wyżej wskazanym terminie. Odpowiedź na reklamację będzie przekazana Klientowi w drodze elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 5. 5.Uwaga: Rękojmi nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, na skutek niezgodnej z instrukcją obsługi, konserwacji i użytkowania towaru oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika, jeżeli uszkodzenia te powstałe na skutek korzystania z towaru niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. 6.Świadczenia w ramach rękojmi: W ramach udzielonej rękojmi, towary, których reklamacja zostanie uznana przez rzeczoznawców Sklepu za zasadną, zostaną przez Sklep naprawione, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, zostaną wymienione na towar wolny od wad. Jeśli wymiana nie będzie możliwa z powodu braku identycznego towaru w magazynie Klient zostanie o powyższym poinformowany i będzie miał możliwość wymiany towaru na podobny, a jeżeli odmówi otrzyma zwrot wpłaconej ceny sprzedaży towaru.
 7. 7.W przypadku uznanej reklamacji, Sklep odsyła towar na własny koszt. W przypadku nieuznanej reklamacji towar może być odebrany przez Klienta osobiście w Sklepie, pod adresem określonym w Regulaminie lub odesłany na koszt Klienta, stosownie do uzgodnień z konsultantem Sklepu.
 8. 8.Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na koszt Sklepu, chyba że było to wcześniej ustalone poprzez e-mail lub telefonicznie z konsultantem Sklepu bądź wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zwroty zamówionego towaru prosimy odsyłać na poniższy adres:

return

Golden Gloves

Golden Gloves

Ulica

Miasto

*Nie przyjmujemy paczek za pobraniem, jak również nie odbieramy przesyłek wysłanych np. do Paczkomatów.

Formularz odstąpienia od umowy.