Zaloguj się

Pierwszy raz?

Koszyk 0

close

Twój koszyk

jest pusty

Twoje korzyści

2 lata gwarancji
arrow
dostawa gratis
arrow
dostawa od 24h
arrow
jakość premium
arrow

Filtruj

close

Menu

close

Rozmiary

close

Menu

Sortuj

close

Sortuj wg domyślnie

Ulubione 0

close

Brak ulubionych produktów

Twoje korzyści

2 lata gwarancji
arrow
dostawa gratis
arrow
dostawa od 24h
arrow
jakość premium
arrow
logo

Klienci

Formy płatności

 1. 1.Ceny towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki towaru. O łącznej cenie, wraz z podatkami, towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach przesyłki Klient jest ponadto informowany w trakcie procedury składania Zamówienia.
 2. 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Klient może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza lecz nie jest to obowiązkowe. ????Sklep dołącza także do faktury lub paragonu przykładowy formularz odstąpienia od umowy. W przypadku
 3. 3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. a)dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) - od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego egzemplarza towaru, partii lub części, albo polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

  arrow b)dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

  1.Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą e -mailową [email protected]"

  arrow 4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  5.Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż udostępniany przez Sklep standardowy sposób dostawy, przekraczającego podstawowy koszt przesyłki określony w §5 pkt. 1 Regulaminu – tj. z wyjątkiem kosztów przekraczających podstawowe koszty wysyłki). Sklep dokonuje zwrotu płatności przelewem, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  arrow 6.Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  7.Klient ponosi następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy:

  arrow a)Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu tzn. koszty odesłania towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”,

  b)Koszty dostawy towaru do Klienta przekraczające podstawowy koszt przesyłki. Jeżeli Klient przy zakupie towaru wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep tj. przekraczający podstawowy koszt przesyłki, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwraca jedynie najtańsze koszty wysyłki towaru do Klienta,

 5. c)Koszty dostawy towaru do Klienta w przypadku częściowych zwrotów (wybranych towarów z danego zamówienia).
 6. 8.Realizując obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta Sklep informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 7. a)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;